Tada su u Budućnosti igrali i mnogo bolji igrači od današnjih, sve to ima svoje. Lijepo sa njihove strane kad nijesu zaboravili koliko im je ovaj čovjek značio.