Slazem se u potpunosti. Mada u poslednje vrijeme mogu kupiti sve.