Koja banana imena su u vrhu zenskog tenisa… Kad se samo sjetim vremena Selesove, Graf, Sabatini pa kasnije Venus i Serene Vilijams i Sarapove…