Posle ovakve intervencije najbolje je odmoriti kako bi se u potpunosti oporavio