Uvijek mu je to stvatalo probleme, i kad je bio na vrhuncu.