PARTIZAN POSLAO DOPIS KLS: Neprijatno smo iznenađeni

Košarkaški klub Partizan oglasio se danas opširnim pismom upućenom predsjedniku Udruženja klubova KLS i svim njegovim članovima.

Na sajtu crno-bijelih navodi se da se radi o stavovima KK Partizan o prijedlozima izmjena opštih akata Udruženja klubova KLS i sazivanje elektronske sjednice.

Saopštenje Partizana prenosimo u cjelosti:

”Poštovani članovi UK KLS, predsjedniče udruženja klubova,

Kao klub, bili smo neprijatno iznenađeni kada smo dobili dopis rukovodstva UK KLS sa priloženim nacrtima novih opštih akata KLS i prijedlogom da oni, takvi kakvi su, budu usvojeni.

Bili smo ubijeđeni da će rukovodstvo Lige hitno zakazati sjednicu skupštine članova Lige čija bi osnovna tema bio najveći skandal i afera u istoriji košarke u Srbiji, namještanje većeg broja utakmica u Košarkaškoj ligi Srbije i istrage koju je tom prilikom pokrenula i još uvek je vodi FIBA.

Najmanje što smo očekivali, kako je riječ o problemima koji su i ranije bili poznati članovima UK KLS, bilo je da se o tome zatraži detaljna informacija od FIBA, da se o toj informaciji obavijeste svi članovi KLS, da se preduzmu mjere protiv svih prekršilaca i neizostavno postavi pitanje objektivne odgovornosti rukovodstva Lige koje je dozvolilo takvu sramotu za košarku, Srbiju i KLS. Izgleda da rukovodioci Lige veruju (možda i sa razlogom) da su nesmjenjivi i da nisu krivi što godinama nisu preduzimali ništa da se spriječi nešto o čemu javnost već dugo priča.

Postoje indicije da će stvari u vezi sa tom aferom izgledati još mnogo gore kada (ako) FIBA bude objavila detaljan izvještaj o tome. Partizanu svakako smeta da nastupa u ligi koja ima užasnu reputaciju kao što je trenutno ima KLS i želi da se stanje iz korijena promijeni, što nije moguće sa istim rukovodstvom koje je do njega i dovelo. Vjerujemo da svi klubovi UK KLS treba da podrže napore da KLS najzad „ozdravi“.

Košarkaški klub Partizan nikada neće zastupati ideju da se stvari kao te zataškavaju (čak i u medijima), a još manje da se svi kao članovi Lige zajednički pravimo kao da problem ne postoji, iako svi odlično i dugo znamo o čemu je riječ (i o čemu se dugo priča). Zalažemo da se ovo pitanje stavi na dnevni red prve naredne skupštine članova, kao i pitanje odgovornosti i smjene rukovodstva KLS. Ukoliko to ne bude moguće tamo gdje najprje treba da se raspravlja, u skupštini članova UK KLS, zahtijevaćemo da se rasprava vodi u javnosti i pred drugim organima.

Drugo pitanje na kome takođe već dugo insistiramo i tražimo da se stavi na dnevni red, očigledno bez ikakvih rezultata, jeste organizacija takmičenja KLS koja je u suštini dovela do potpunog uništavanja KLS i ugleda KLS. U više navrata dali smo predloge kako bi po našem mišljenju trebalo organizovati Ligu kako bi bila atraktivnija za sve klubove, a naročito za gledaoce i košarkašku publiku u Srbiji. Način na koji je Liga godinama organizovana ukazuje da je riječ o pukoj formalnosti za klubove ABA Lige iako je suštinski jedino takmičenje za klubove koji ne igraju ABA Ligu. Doslovno nijedna od naših sugestija nikada nije usvojena, sa raznim objašnjenjima – čini se uz različite motive onih kojih su se protivili takvim promjenama.

Za to vrijeme KLS se sve više urušavao. Kakva god da je argumentacija bilo kog od klubova da glasa „protiv“ promjene sistema takmičenja teško je povjerovati da postoji neki klub koji je iskreno ubijeđen da je sadašnji sistem takmičenja dobar kada je riječ o košarci. Da neki, koji su bar brojčano u manjini, smatraju da je to dobro za njih – u to nema naročite sumnje.

Kao protivteža užasnom kvalitetu KLS postoje stalni pokušaji da se na neki način ospori značaj regionalne ABA Lige kojoj svi klubovi iz Srbije teže (pa čak i oni koji su nominalno protiv), jer je jedini način da klubovi budu spremni za takmičenja u Evropi, i na kraju krajeva, jer je neuporedivo kvalitetnije takmičenje od KLS, za koju zbog toga ne postoji praktično nikakvo interesovanje košarkaške javnosti. Da o tome ne govorimo dodatno ono što svi znaju ali ne mogu ili neće da kažu.

Smatramo da je u najmanju ruku ono što bi i finansijski i sportski bilo dobro za Ligu, da se na jednom mjestu, tokom jednog vikenda, na primjer u Štark areni, odigra produženi finalni turnir (četiri ili osam ekipa) koji bi svakako privukao veliku pažnju gledalaca, motivisao klubove i mogao da predstavlja bar pokušaj da koliko-toliko vrati povjerenje gledalaca u srpsku klupsku košarku i KLS. Potpuno nejasno je zašto se sistem takmičenja ne mijenja uprkos činjenici da je krajnje neatraktivan i loš. To se ne može izmijeniti dekretom rukovodstva KLS i onih malo klubova koji ih podržavaju. Pogledajte finalne utakmice prošle sezone o kojima ne treba bilo kakav dalji komentar.

Sasvim je nejasno, barem Partizanu, kakav je interes košarke u Srbiji da se odlučujuće utakmice igraju između klubova gde jedan od rivala godinama nikada nije pobedio drugog. Utakmice u kojima se ishod unaprijed može pretpostaviti zaista ne donose ništa nikome, iako smo svjesni da svi klubovi ne gledaju tako na stvar.

Zato je naš prijedlog da odmah poslije dostavljanja materijala (ako KLS ne može od FIBA da dobije materijale neka ovlasti nekoga, recimo Partizan, da to zatraži) i rasprave u vezi skandala i afere sa namještanjem utakmica KLS i nakon glasanja o poverenju rukovodstvu Lige, koje je po našem mišljenju objektivno odgovorno za sve probleme sa kojima se KLS suočava, tačka dnevnog reda bi trebalo da bude i promjena sistema takmičenja za predstojeću sezonu.

Mi, naravno, znamo da će se rukovodstvo Lige sa par prijateljskih klubova koji ga uvijek podržavaju (bez obzira na temu) protiviti bilo kakvoj promjeni i u mjeri u kojoj bude smatralo da treba objasniti onima kojima mogu od drugih klubova da taj prijedlog nije dobar, već stanje treba da ostane kakvo je danas, jer je „idealno“, uz ideju da najzad poslije mnogo neuspješnih pokušaja dođe do eliminacije Partizana koji narušava idilu.

Sve to će sasvim sigurno pratiti očekivano djelovanje nekih koji imaju ambicije da preuzmu upravljanje Košarkaškim savezom Srbije, sa idejom da od njega naprave efikasnu organizaciju kakva je KLS.

U više navrata smo bili svjedoci neprijatnog neposrednog napada na KSS (uključujući i obraćanje na sastancima u KLS, ali i javne istupe i saopštenja za medije) u kojima rukovodstvo KLS, iako je samo rukovodstvo naše „privatne“ lige klubova, želi (i vjeruje da ima pravo) da se nametne kao autoritet iznad KSS i da primora KSS da postupa tačno kako rukovodstvo KLS želi. Teško da bilo kome zaista nije jasno o kakvim ambicijama i kom cilju je tu riječ, iako ne sumnjamo da većina klubova o tome najradije ne želi da kaže ni jednu jedinu riječ.

U svijetlu svega što smo naveli, dolazimo do povoda za obraćanje svim klubovima koji su članovi UK KLS. U vrijeme kada je u jeku Svjetsko prvenstvo u košarci članovima predsedništva KLS dostavljeni su nevjerovatni nacrti novih opštih akata Lige, čija je sadržina takva da se njima očigledno krše najosnovnija i nedodirljiva pravila propisana zakonima (uključujući Zakon o sportu i Zakon o udruženjima) i Ustavom Srbije.

Ukoliko bi takva opšta akta bila usvojena, a namijenjena su prije svega da se rukovodstvo Lige i onih par klubova koji ga podržavaju obračuna sa „neposlušnima“ (dakle, biće da je to prije svega Partizan), takvo usvajanje opštih akata bi bila nova velika sramota KLS, za koju ne bi bili odgovorni samo oni koji su to smislili već i oni koji su ih u tome podržali. Riječ je o prijedlozima koje smatramo potpuno neodrživim.

Ne možemo da povjerujemo da bi bilo koji Klub iz UK KLS mogao svjesno da glasa za takve promene, niti da zaista vjeruje da bi to bilo ispravno i korisno za KLS (iako za neke pojedince i klubove takve promene mogu da donesu privremenu korist, sve na štetu košarkaškog sporta u Srbiji).

Ukoliko te promjene opštih akata budu usvojene, Košarkaški klub Partizan neće oklijevati da se, ukazujući na konkretne odredbe tih akata, obrati svima koji bi bar teorijski mogli da imaju interesa da se takvo ponašanje spreči – i u Srbiji (kao što su Ministarstvo sporta ili KSS), i van Srbije – uključujući FIBA, Evroligu, Međunarodni sportski tribunal i ABA Ligu. Mnogo detaljnije nego u ovom dopisu ukazaćemo na negativne pojave i na one koji po našem mišljenju koji stoje iza tih pojava, uz konkretne primjere i konkretne dokaze.

Slijede samo neki od brojnih potpuno nevjerovatnih predloga iznijetih u predloženim opštim aktima. U ionako neshvatljivo izmenjenom Statutu, mimo svega što bi bilo zakonito i sportsko, predlaže se – na primjer – i sljedeće:

da prestane da bude član KLS onaj klub čiji predstavnici dva puta ne dođu na sjednicu skupštine KLS, a da pri tom u članu 22. predloga istog tog Statuta uopšte nije predviđena obaveza dolaska na skupštinu (koji se dolazak i inače ni po jednom postojećem propisu ne može narediti).

To bila nevjerovatna i do sada nezabilježena stvar da je neko ko je vlasnik udruženja, ko god to bio, obavezan da dolazi na sjednicu skupštine čak i ako to ne želi. Nemoguće je zamisliti da takvo pravilo bude nametnuto, na primjer, vlasniku udjela ili akcija u privrednom društvu, a o udruženju da i ne govorimo. Učestvovanje na skupštini ni u jednom zakonu nije obaveza već je uvijek samo pravo. U našoj državi čak ni izlazak na izbore nije obavezan za građane, ali svejedno u KLS neko želi da protivzakonito ustanovi takvu obavezu i nametne je članovima udruženja. To bi bio nevjerovatan i nezakonit presedan.

da može da se isključi iz članstva UK KLS onaj ko „ne poštuje pravila KLS i Udruženja klubova KLS“, šta god to značilo;

Rukovodstvo Lige i oni koji su pripremili nacrt Statuta, sve jedno o kome je tačno riječ, žele da po svaku cijenu onoga za koga smatraju da je „neposlušan“ isključe iz udruženja. „Vjerovatno“ je većini klubova „teško“ da zaključe na koga bi mogli da misle, ali nije teško da se, samo primjera radi, zamisli da rukovodioci Lige uz pomoć klubova koji ih uvijek podržavaju, iznesu stav da Partizan ne poštuje neka (bilo koja) pravila, pa ga treba izbaciti iz Lige, što bi – naravno – bilo izloženo uz značajan izliv „ogorčenja i gnijeva“ u pogodnom (pravom) momentu a sa čim bi taj prozvani klub (u našem primeru Partizan) morao da se tim pitanjem intenzivno bavi, recimo, pred neki važan duel u Evroligi ili ABA Ligi, ili – čak – pred derbi, o čemu bi se intenzivno pričalo i polemisalo. To tako izgleda, iako je jasno da zvuči kao da je prilično predvidljivo, što je – međutim – rijetko kome ko ne bi bio vezan za taj klub (u našem primjeru Partizan) bilo važno.

zbog narušavanja odnosa u KLS;

Ovo je jedan od nekoliko vrhova besmisla u predloženom Statutu. Svejedno, takva vrsta argumenata nije sasvim nova. Ne tako davno, čuli smo je i na skupštini ABA Lige od predstavnika jednog kluba koji je i sada i uvaženi član KLS, ali tada takav „argument“ nije izazvao bilo kakav utisak niti je naišao na razumevanje. Pa je valjda zato „narušavanje odnosa“ podobno da uđe u Statut UK KLS.

Pretpostavka koja je gotovo neoboriva je da će unošenja ove odredbe u Statut pratiti situacija u kojoj će rukovodioci Lige objektivno i nepristrasno iznijeti stav da „neki“ klub (pretpostavljamo da „nije lako“ pogoditi koji?) narušava harmonične i idilične odnose u KLS, što je rezultat njihovog iskrenog ubijeđenja koje bi bilo podržano oštrim riječima ogorčenih čelnika „nekih“ klubova.

Potom bi se u pažljivo biranom trenutku o tome raspravljalo. Svejedno što smo ubijeni da većina klubova ipak (mada se nikada ne zna) ne bi bila naročito srećna da zbog toga glasa za izbacivanje „narušioca odnosa“ ideja je u osnovi da se svi time bave (uključujući medije i tradicionalno podijeljenu javnost) ,uz obavještavanje javnosti do detalja o Statutu i uobičajena objašnjenja da je to „volja klubova“. To je potpuno žalosno: i prijedlog i ideja koja stoji iza njega. Bilo bi to najskandaloznije što je predloženo da nema sljedeće tačke.

zbog učlanjenja u drugo udruženje u zemlji i inostranstvu koje se bavi organizacijom takmičenja klubova.

Ovaj prijedlog predstavlja kosmički domet autora nacrta – ideja da nijedan klub (a mi kao Partizan, nekako, vjerovatno pogrešno, čitamo tu samo jedno ime) ne može da bude član drugog udruženja van Srbije ako mu to ne odobri skupština UK KLS sa 2/3 glasova! Pritom nije riječ o šali. Dakle, neko, da kažemo Partizan, neće moći da bude član ABA Lige ili, na primjer, udruženja klubova Evrolige, ako mu to ne odobri 2/3 članova UK KLS.

Izložena ideja je potpuno nevjerovatna (i razumije se faktički neostvariva) ali je sigurno atraktivna za neke od klubova. Da privatna liga naših košarkaških klubova može da zabrani nekom klubu koji igra u toj ligi da učestvuje u uglednim međunarodnim takmičenjima? Zaista svašta. Ovaj predlog nećemo dalje komentarisati iz obzira prema onim klubovima koji su članovi KLS a koji nemaju nikakve veze sa takvom idejom i takvim prjedlogom Statuta UK KLS.

Da sve ne bi ostalo samo na nezaboravnim prijedlozima za izmjenu Statuta (nije to lako smisliti), o kojih smo pomenuli samo najneverovatnije, ideja autora tekstova nacrta novih opštih akata (bilo bi dobro da članovi UK KLS budu obaviješteni ko su tačno autori koji su pripremili nacrte tih prijedloga) dalje je do pojedinosti razvijena kroz namjenski pripremljene izmjene Disciplinskog pravilnika. Svakome ko ih čak i letimično pogleda biće kristalno jasno šta je njihov cilj, osim ako namjerno ne želi da mu bude jasno (a ne sumnjamo da će i takvih biti).

Korišćenje nejasnih termina koji bi u budućnosti bili predmet tumačenja u zavisnosti od cilja osobe koja ih tumači, kao što je – na primer – termin „nekulturno ponašanje gledalaca“ ili kao što je termin „javno nesportsko kritikovanje sudija“ (što implicira da će biti dozvoljeno „javno sportsko kritikovanje sudija“, pa će „neko“ procijenjivati koja je kritika „sportska“ a koja „nesportska“) i razne druge slične stvari, sporedno je u odnosu na namjenski pripremljene odredbe od člana 53. do 64. nacrta Disciplinskog pravilnika, koje moraju nekoliko puta da se pročitaju da bi se povjerovalo šta u njima piše. Sve te odredbe praćene su drakonskim kaznama koje može izreći disciplinski sudija (koja funkcija je u KLS suprotna odredbama Zakona o sportu i opštim aktima KSS), uključujući i vremenske zabrane.

Partizan je i u odnosu na mnogo „blaže“ odredbe ranijeg Disciplinskog pravilnika imao prilike da se upozna sa autentičnim tumačenjima rukovodstva lige i disciplinskog sudije, kao i par klubova koji ih uvijek podržavaju, kada je tako zbog neigranje Lige kažnjen vremenskom zabranom sa nekoliko utakmica zabrane vođenja tima prvi trener kluba Željko Obradović.

Ne postoji nijedan jedini čovjek kome nije jasno da Željko Obradović doslovno nije ima ništa sa tim što ekipa nije igrala na osnovu odluke Upravnog odbora kluba. Ipak, pravilnik je „protumačen“ tako da tobože „mora“ da bude kažnjen trener, iako sa tim nema nikakve veze. Tumačenje odredbe za koju su svi (bez ijednog izuzetka) rekli da je besmislena – zanimljivo ali ne i neočekivano – naišlo je na potpuno razumijevanje (uz isto tumačenje) rukovodilaca lige i nekih klubova, bez obzira što je besmisleno.

Zbog toga nova ideja da se u pravilnik uvedu još besmislenije odredbe (iako je tako nešto bilo zaista teško postići) nije za potcjenjivanje. I te čudne ili besmislene odredbe, ako budu usvojene, neko će nekada tumačiti (dodatno, jer nijedna nije stvarno jasna) a potom, vjerovatno, objašnjavati je „možda“ besmisleno, ali „takav je pravilnik“, „tako piše“. Ko u to povjeruje – povjeruje, ostalima i onako ništa ne vrijedi – kao što nije vrijedilo ni treneru Partizana.

Evo tih inovativnih ideja pretočenih u nove prekršaje discipline, za šta su, između ostalog, u nacrtu novog Disciplinskog pravilnika zaprijećene novčane i vremenske kazne. Dakle platiće novčanu kaznu ili će mu biti izrečena vremenska kazna zabrane, onaj klub i/ili (neki) pojedinac u klubu, po izboru disciplinskog sudije:

ko ne poštuje „normativna akta KLS“; ko ne izvršava odluke KLS; ko ne izvršava odluke organa KLS (verovatno se prije svega misli na gospodu Grujina i Jovičića, za koje je moguće da vjeruju da UK KLS „radi“ za njih a ne obratno, da su oni rukovodeće osoblje klubova organizovanih u KLS); ko „djejluje protiv odluka KLS“ (kao dodatak na neizvršavanje odluke, samo nije objašnjeno na kakvo „djelovanje“ se tačno misli – možda ako neko javno kritikuje odluke zaposlenih rukovodilaca u UK KLS, iako je taj koji kritikuje vlasnik – što bi, na primjer, bilo kada bi se kritika odnosila na to što se ni jedna jedina riječ nije progovorila na skupštini članova UK KLS i što se nikakve odluke ne donese o ustanovljenom nameštanju utakmica);

ko „na drugi način čini da ugrozi ugled ili efikasnost organa“ KLS (nevjerovatna rečenička konstrukcija – ugrožavanje „efikasnosti organa“! „Na drugi način“?); ko se „nepristojno“ ponaša pred organom KLS (Nevjerovatno! „Organ“ je očigledno neizmjerno bitan i još više zainteresovan za „očuvanje lika i djela“. Mnogo je više za to zainteresovan od većine članova UK KLS. Pretpostavljamo da bi „Organ“ bio taj koji će „procenjivati“ ko nije pristojan a potom „svedočiti“ o uočenoj „nepristojnosti“?);

ko se neopravdano ne odazove na poziv organa KLS (Inače, takvo pravilo ne važi ni za onoga ko se ne odazove na poziv policije. To bi bilo prvi put u istoriji (ne samo sporta i ne samo u Srbiji) da se kažnjava vlasnik koji se – recimo – ne odazove na poziv direktora ili sportskog direktora. Ugled se ne stiče takvom vrstom besmislenih i pravno nemogućih pravila.);

ko se „uvrijedljivo“ izražava (Lijepo je uočiti da autori nacrta razlikuju „uvrijedljivo“ i „nepristojno“ ponašanje, čak i ako nama izgleda kao isto. Za njih onaj koji se izražava uvrijedljivo nije nepristojan? Pretpostavljamo da bi isti ljudi to tumačili i tome svedočili kao i oni koji tumače šta je „nepristojno“);

ko pronosi neistine o košarkaškom rukovodstvu (Opet pretpostavljamo da će rukovodstvo Lige najprije utvrditi ko govori istinu a ko neistinu, iskreno ubijeđeno da je daleko važnije od članova Lige, i očekujući podršku od „nekih“ članova UK KLS za takve stavove, posebno onih koji uvek znaju šta je istina i to dijele sa onim dijelom javnosti koji želi da ih sluša i da im vjeruje);

ko ne nastupi u najboljem sastavu (Što podrazumijeva da će neko članovima KLS određivati u kom sastavu moraju da igraju. To dalje znači da će utvrđivati ko je povrijeđen a ko nije, iako tvrdi da jeste, ko je otišao iz zemlje a nije smio jer mu UK KLS nije dozvolilo, i slično. Moraće da se zauzme i stav da li igrač koji – na primjer – smatra da nije u dobroj formi pa neće da ošteti klub i neće da igra iako je zdrav, kakav smo primer imali nedavno u reprezentaciji Srbije, mora da igra i da li će klub biti kažnjen ako neće igra – što je pravilo koje ne važi za reprezentaciju, koja je danas izgleda manje važna od KLS, i tako dalje).

ko „ne igra po najboljem znanju“ (Ovde je teško dati sažet komentar. Vjerovatno će rukovodstvo KLS i oni koji ga podržavaju procijenjivati ko je to, a potom će taj koga obilježe kao onog ko „ne igra po najboljem znanju“ morati da se brani kako zna i umije, pod prijetnjom rigorozne kazne. Taj neko će vjerovatno biti pažljivo biran, što je užasavajuća mogućnost.);

ko »nagovara« ekipu da ne nastupi (Taj „neko“ bi mogao da bude kažnjen doživotno, a ko je ekipu nagovarao vjerovatno će procijenjivati isti ljudi kao i u odnosu na ranije pomenute besmislene a novo-smišljene prekršaje. Ipak, teško djelo „nagovaranja“ ekipe ne bi smjelo ostati nekažnjeno, posebno ako oni koje je neko „nagovarao“ ili bar neki od njih nemaju poslovnu sposobnost pa ne mogu da se racionalno i svojom svešću odupru „nagovaranju“);

ko se na utakmici nedolično ponaša a nije učesnik utakmice (Neko će, razumije se, tumačiti šta je „nedolično“ a šta je „dolično“, i ko bi uopšte mogao biti izvršilac tog teškog disciplinskog prekršaja. Postavljaće se važna pitanja, kao recimo da li je psovanje „nedolično ponašanje“? Potom da li „neko“ iz kluba, koji nije učesnik utakmice, ako opsuje nekog drugog ko jeste ili čak nije učesnik utakmice, može da bude kažnjen za tri prekršaja: za nepristojno ponašanje, za uvrijedljivo izražavanje i nedolično ponašanje? I bude kažnjen doživotnom zabranom rada u košarci? Ili samo u KLS? Ili protiv njega bude podnijeta krivična prijava (dešavalo se i za manje?), i tako dalje, i tako dalje.

Serija neprimenjivih, nemogućih, protivzakonitih i besmislenih pravila kojima se krše svi mogući propisi uključujući zakone, akte KSS i FIBA. Nije teško shvatiti koja ideja se krije iza takvog predloga. Partizan će se tome usprotiviti na sve moguće dozvoljene načine. Partizan nema vremena da se u jeku priprema za predstojeću sezonu bavi ovakvim stvarima. Zato je detaljno izložio svoj stav sa ciljem da ga svi klubovi znaju.

Niko ne može reći da ne zna stavove Partizana. Na svakom klubu i na onima koji ga predstavljaju je da zauzme svoj stav i po savesnosti i pogledu na sport prihvati ili odbije izmjene opštih akata koji su ponuđeni. Kakvi god da su motivi i kakva god objašnjenja budu autora nacrta, a biće ih (vjerovatno mnogo), mi se najvjerovatnije nećemo dalje baviti ovim i drugim radnjama rukovodstva UK KLS jer postoje mnogo važnije stvari koje su pred nama, sa kojih fokus neće skrenuti ni ova ni buduće akcije sa ciljevima na koje smo ukazali, a koje svakako slijede.

O tome kakva je ideja autora nacrta opštih akata Lige obavijestićemo košarkašku javnost Srbije, jer nam nije dostavljen drugi izbor a ona ima pravo da to zna. Razumije se da nam je unaprijed prilično jasno kako će oni koji su sve ovo „lukavo“ smislili i predložili „braniti“ takve ideje. Uslijediće saopštenja, ali za nas to u ovom momentu zaista nije bitno.

Sve loše što se do sada dešava u Ligi ima veze prije svega sa načinom na koji je Liga vođena. Predlažemo da budu razriješeni dužnosti oni koji bez ikakvog uspjeha rukovode Ligom, koju u interesu košarke treba vratiti pod kontrolu KSS. Odluku o tome treba da donesu, ako hoće, članovi UK KLS. Ako neće i ako su zadovoljni načinom rukovođenja ligom neće glasati za to, ili će biti uzdržani ili neće doći na glasanje (dosta je širok izbor). Liga će ostati jednako kvalitetna. Ili će, kako žele, isključiti Partizan pa će KLS biti još kvalitetnija nego što je do sada, a košarkaška javnost u Srbiji će u godinama koje slijede imati prilike da gleda isto neizvesno i napeto finale KLS kao i prethodne godine. Za neke je to interes sprski košarke.

Činjenica je, po nama, da isti ljudi koji su glavni činilac da KLS bude takva kakva je, imaju neskrivene ambicije i u odnosu na preuzimanje vodeće uloge u KSS, koje ambicije očekuju da realizuju u doglednoj budućnosti, nema nikakve veze sa ovim našim predlozima i primjedbama, pri kojima ćemo ostati čak i ako se dogodi (a nadamo se da neće) da budemo jedini klub koji ove stvari želi javno da kaže. Nastavićemo da se borimo za stvarne interese srpske košarke, jer je to i interes Partizana.

Pozivamo sve klubove da ne glasaju za prijedloge izmjenjenih opštih akata, posebno Statuta i Disciplinskog pravilnika. Ako ništa drugo, molimo vas da prije odluke razmislite ko su oni koji vam traže da ovo usvojite i koliki je tačno njihov doprinos košarci u Srbiji.

Da li postoji razlog da svoja imena i ugled vaših klubova vezujete za takve odluke? Glasanje za takve izmjene vodilo bi u sportsku katastrofu, kojoj bi doprinio svaki klub i svaki pojedinac koji u ime svog kluba bude glasao za takve predloge. Ako se dopusti da to sada bude tako, nastaviće se bez mogućnosti da se ova vrsta uništavanja košarke u Srbiji zaustavi.

KK Partizan“, navodi se u saopštenju Košarkaškog kluba Partizan.